Ons onderwijs

School 3

Wij geloven dat een jenaplanschool een plek is waar je leert samenleven.  We werken in lijn met de zeven jenaplanessenties. Dit zijn: ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden.

We leren kinderen ondernemend te zijn en vaardig in het samenwerken en het plannen. We stimuleren dat kinderen iets kunnen creëren en hun creaties kunnen presenteren. We leren ze rekening te houden met de gevoelens van anderen, na te denken over hun eigen inbreng, te luisteren en te reflecteren. We laten ze zorgzaamheid ervaren en helpen ze bereid en capabel te zijn om verantwoordelijkheid te dragen.

Onze manier

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 13 jaar oud. Dit doen we in stamgroepen. Wij hebben vijf onderbouwstamgroepen (waarvan drie met daarin kinderen van leerjaar 1,2 en twee met kinderen van leerjaar 3), drie middenbouwstamgroepen (met daarin kinderen van leerjaar 4,5 en 6) en twee bovenbouwgroepen    (met daarin kinderen van leerjaar 7 en 8).

In de stamgroep leren de kinderen met en van elkaar. Een uitdagende leeromgeving, veiligheid en structuur zijn van groot belang om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen tot zelfstandige denkers.

Walter Gillijnsschool 047

Werelddoelen

WGS en de werelddoelen – waarom:

Waarom vinden wij het belangrijk om ons als Walter Gillijnsschool te verbinden aan de werelddoelen?

  • Net als bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn scholen instituten in de samenleving, die dagelijks keuzes maken die van invloed zijn op de directe en bredere leefomgeving.
  • Scholen zijn in feite de hofleveranciers voor de toekomstige wereldburgers. “Educatie is het krachtigste wapen dat we nu kunnen gebruiken om de wereld echt te veranderen,” zei Nelson Mandela

Het omarmen van de werelddoelen stelt de WGS in staat om bovengenoemde principes, en daarmee haar jenaplanidentiteit en haar motto ‘Hart voor elkaar en voor de wereld’ krachtig uit te dragen. We kunnen zelfs stellen dat in deze principes impliciet een oproep schuilgaat om de werelddoelen actief te onderschrijven.

  

 

Daarnaast sluiten de werelddoelen naadloos aan op een aantal van de basisprincipes van het jenaplanonderwijs:

  1. Elk mens heeft voor het ontwikkelen van een eigen identiteit persoonlijke relaties nodig: met andere mensen, met de zintuiglijke waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur, met de niet zintuigelijk waarneembare werkelijkheid.


  2. Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruimte beheert.


  3. Mensen moeten werken aan een samenleving die de natuurlijke en culturele hulpbronnen in verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties gebruikt.