Communicatie

Het overgrote deel van de communicatie tussen ouders en school verloopt via Parro, een online communicatieplatform. Parro werkt zowel middels een web-app als een mobiele app. Wij versturen via Parro de nieuwsbrieven en andere belangrijke informatie. Ook is het mogelijk om een-op-een gesprekken met de stamgroepleider van uw kind te voeren. 

Daarnaast plannen wij de oudergesprekken via Parro. U ontvangt meerder keren per jaar een uitnodiging voor deze gesprekken en reserveert zelf een tijdblok.

Uiteraard is het altijd mogelijk om direct contact op te nemen met onze school. Wanneer u vragen heeft, schroom niet om deze persoonlijk te stellen.