Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad of de medezeggenschapsraad (MR). De ouderraad organiseert vooral leuke activiteiten, de MR houdt zich bezig met beleid. De MR is als controlerend orgaan verbonden aan onze school.

Beleidszaken

De MR bestaat uit vijf  leden, waaronder twee ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk hierbij aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. Dit is allemaal vastgelegd in het MR reglement, dat is in te zien op onze school.

De MR komt zes tot acht keer per jaar samen om te vergaderen. Dit zijn openbare bijeenkomsten, waar iedereen bij mag zijn. Via de nieuwsbrief versturen wij een samenvatting van de notulen.

GMR

Naast de MR op elke school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor de overkoepelende stichting van alle scholen van SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). De GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.

Leden van de MR

Ouders:
E. Laarakker (moeder Yara en Luna)
R. Koordeman (moeder Noah en Sasha) 
E. Hekkelman (vader Bette, Fride, Joek en Olin)

Leerkrachten:
J.Graafmans
T.Hilderink

Mail:medezeggenschapsraad@wgs.skbg.nl

Klik hieronder om het jaarverslag van 2019-2020 te lezen