Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Vul dan onderstaande velden in. We willen graag de naam van uw kind, zijn of haar geboortedatum, uw naam en uw contactgegevens weten. Vervolgens zullen wij zo snel mogelijk contact met u opnemen. 

NB In het huidige schooljaar (2023-2024) hebben wij helaas geen plaats meer in groep 1 t/m 8. Ook groep 1 voor 2024-2025 zit al vol. Kinderen met een geboortejaar vanaf 2021 kunnen aangemeld worden.

Jenaplanschool De Hoven
Op de andere locatie, Jenaplanschool De Hoven, hebben wij nog voldoende plaats voor nieuwe leerlingen. 
Meer informatie vindt u op: www.jenaplanschooldehoven.nl