Leerlingenzorg

School 2

Leerlingen-ondersteuning

Bij ons op school zetten we ons in om het beste onderwijs te bieden aan onze leerlingen. We houden continu zicht op de ontwikkeling van de kinderen. We werken samen met relevante partners, zoals het samenwerkingsverband IJssel|Berkel, het ondersteuningsteam en jeugdhulppartners. Ouders zijn hier nauw bij betrokken. De school weet welke expertise nodig is en waar die beschikbaar is. We zorgen voor onze leerlingen in een veilige leeromgeving.

Passend onderwijs

Op onze school kan ieder kind op zijn of haar eigen niveau werken. Kinderen worden niet zomaar doorverwezen naar ander onderwijs. We passen ons onderwijs aan op het niveau van de leerlingen die we hebben. Stamgroepleiders stemmen hun lessen dus af op de verschillen in ontwikkeling tussen de kinderen. Wij beschikken over de kennis en vaardigheden voor (lichte) onderwijsondersteuning. Onze stamgroepleiders kunnen dat bieden.

 

Specialisten

Onze stamgroepleiders hebben kennis en vaardigheden op het gebied van werken met dyslexie en dyscalculie, maar helpen de leerlingen ook met andere onderwijsbehoeften. Daarnaast hebben we in het team ook specialisten met specifieke kennis op verschillende gebieden. Als er extra ondersteuning nodig is, dan vertrouwen wij op ons netwerk. De Walter Gillijns zorgt zo voor goed onderwijs voor al haar leerlingen. Ieder kind leert op zijn of haar eigen manier. 

Zorgcoördinatie

Silvia Rouwenhorst is onze intern begeleider. Zij bewaakt of kinderen die iets extra’s nodig hebben dat ook krijgen.

School 1