Ouders

Ouders 4

Ondersteuning voor de ouders

Wij geloven in ouderparticipatie en dus werken we samen met ouders. Het kan gebeuren dat school en ouders niet alleen de situatie van een kind kunnen verbeteren. Dan kan de school extra ondersteuning inschakelen. Een overleg met het ondersteuningsteam vindt alleen plaats met toestemming van de ouders en ouders worden hiervoor altijd uitgenodigd. Wij staan onder andere in contact met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het samenwerkingsverband IJssel l Berkel.  

Interne begeleiders

Onze intern begeleider is juf Silvia. Zij ondersteunt stamgroepleiders wanneer een leerling meer nodig heeft dan het reguliere lesprogramma. Om tot een optimale ontwikkeling van het kind te komen, werken wij op gelijkwaardig niveau samen in de driehoek ouder-kind-school.

Juf Jessica is onze onderwijsassistent. Zij ondersteunt de stamgroepleiders. 

Ouderraad 

De ouderraad van onze school is een zelfstandige stichting, die afhankelijk is van vrijwillige bijdrages. Dit geld wordt gebruikt om extra activiteiten te organiseren en bekostigen. Het bestuur van de stichting bestaat uit ouders; zij bepalen hoe het budget besteed wordt. Zij kiezen ook de activiteiten uit.

Meer over de oudervereniging

Jaarkalender

Hier staan de data van schoolvakanties, nationale feestdagen en studiedagen. 

Bekijk de kalender

Samen

kom je verder

Jenaplanprincipe 3